Skip Ribbon Commands
Skip to main content

scurt istoric

​​           ​Din atestarea documentara Satul Gohor este un sat cu rădăcini adânci în istorie , este un sat răzășesc . Documentar , istoricul satului este consemnat în două dicționare și anume - ,,DICȚIONAR GEOGRAFIC STATISTIC ȘI ISTORIC AL JUDEȚULUI TECUCI,, din 1894 întocmit de profesorul TEODOR N. CIUNTU , pag. 95 și ,,DICȚIONAR GEOGRAFIC AL ROMÂNIEI,, , vol 3 , pag. 582,583 întocmit în anul 1900 de G. LAHOVARIU , general C.I. BRĂTIANU și G. TOCILESCU , documente ce se află la ARHIVELE STATULUI GALAȚI . Într-un document din 1858 se arată că în Gohor a fost o școală încă de pe vremea când Gheorghe Asachi era ministru (referendar) al școlilor din Moldova (1845-1847) , când s-au înființat primele școli satești . Procesul-verbal din 16 iunie 1888 încheiat ,,la examenul școlar,, semnat de C. Crăiescu , primar , V. Bostan , Ene Beldie , preot V. Țuchel , N. Lupu , membrii Comitetului școlar , dovedește că cei trei cetățeni ai Gohorului știau să scrie și să citească iar din actele păstrate de urmași rezultă că ar fi început școala în 1857 alături de alți copii din sat , fapt ce ne conduce la ideea că în Gohor școala ar fi fost înființată chiar din timpul lui Gheorghe Asachi .Scoala primara Gohor s-a infiintat in casa unui om instarit , in urma reformei lui Al.Ioan Cuza.Noul local , care există și acum , e construit din cărămidă în anul 1902 , din fondurile comunei și împrumut de la județ și avea patru săli de clasă , după modelul dat de Ministerul Instrucțiunii Publice . În anul 1904 noul local a fost inaugurat cu denumirea ,,Școală Primară Mixtă de tip urban ,,Mihail Kogălniceanu ,, , comuna Gohor , Tecuci (dosar special arhiva școlii)